KÉRDÉSE VAN? congress@eqcongress.hu +36 1 311 6687 |
VISSZA
ESEMÉNYEINK
 

Magyar Rehabilitációs Társaság XLII. Vándorgyűlése - 2023. évi Továbbképző Tanfolyama

Kongresszus időpontja: 2023.10.12 - 2023.10.14
Regisztrációs határidő: 2024.03.13 - 2024.10.15
Absztrakt beküldési határidő: 2024.03.13 - 2024.05.31
Kezdőoldal
Regisztráció
Absztrakt beküldés
Program
Adatkezelési hozzájárulás
(letölthető formátum)

Prezentációk bejelentése

A vándorgyűlés témáihoz előadások és poszterek jelenthetők be.

Az előadások és a poszterek összefoglalóját az alábbiak szerint fogadjuk:

 

Online felületen: Munkáját honlapunkon keresztül tudja feltölteni a Prezentációk bejelentése menüpontban.

A honlap elérhetősége: www.eqcongress.hu

Határidő: 2023. május 31.

 

A szerzőnek az absztrakt beadásakor jeleznie kell, hogy melyik főtémához gondolja sorolni a munkáját!

A prezentációk elfogadásáról a Tudományos Bizottság dönt és erről az érintettek külön értesítést kapnak.

Absztrakt besorolásról a visszaigazolást 2023. június 25-ig megküldjük e-mail-ben.

A Tudományos Bizottság fenntartja a jogot az előadás bejelentések poszter-prezentációvá való átminősítésére, vagy fordítva.

A legjobb poszter-prezentációk díjazásban részesülnek!

 

Az összefoglalók formai követelményei

A Vándorgyűlésre kétféle absztrakttal lehet jelentkezni.

 

Kutatómunka ismertetésére:

Kérjük, hogy az alábbi bekezdések felhasználásával szerkessze meg az összefoglalót!

BEVEZETÉS: - Problémafelvetés, a kutatás hátterének rövid ismertetése.

MÓDSZER: - A kutatás menetének, az alkalmazott módszereknek (ideértve a statisztikai feldolgozást is, ha volt ilyen), a bevont betegeknek a bemutatása.

EREDMÉNYEK: - A kutatás konkrét eredményeinek ismertetése kommentár nélkül.

KONKLÚZIÓ: - Az eredmények által alátámasztott, azokból levont következtetés.

HIVATKOZÁSOK: - Maximum 3 db, nem kötelező kitölteni, a szavak számába nem számít bele.
 

Az előbbi kategóriába nem besorolható munkák:

(például új módszerek, eszközök ismertetése, összefoglalók, áttekintő közlemények stb.)

kérjük, hogy az alábbi bekezdések felhasználásával szerkessze meg az összefoglalót!

(például új módszerek, eszközök ismertetése stb.):

BEVEZETÉS: - Problémafelvetés.

TÁRGYALÁS: - Az ismertetésre kerülő új módszer, eszköz stb. néhány mondatos leírása.

KONKLÚZIÓ: - Az előadás/poszter „üzenete”.

HIVATKOZÁSOK: - Maximum 3 db, nem kötelező kitölteni, a szavak számába nem számít bele.

 

Mivel az absztraktok nyomtatásban is meg fognak jelenni, így eljutnak olyanokhoz is, akik nem vesznek részt a Vándorgyűlésen, nem hallják az előadást, nem látják a posztert. Fontos, hogy az absztrakt önmagában is világosan közvetítse a szerző mondanivalóját és azt, hogy mindezt mire alapozta.

 

A Tudományos Bizottság nem tud elfogadni olyan összefoglalót, amely csak „beharangozó” és az előbbiek nem derülnek ki belőle egyértelműen.

Kérjük, hogy a bejelentett prezentáció összefoglalóit magyar nyelven, mindkét esetben maximum 250-350 szó terjedelemben – max. 3000 karakter (a cím és a szerzők neve, munkahelye nélkül), az alábbiak figyelembevételével készítse el:

 

• az absztraktot minden esetben az előadó töltse fel és küldje be, azokat az előadást bejelentő nevével azonosítjuk

•  a szerzők felsorolásába a beküldő/előadó nevét is meg kell adni a szerzői sor szerint

• a szerzők-társszerzők teljes nevét írja ki
• több szerző/több munkahely: az azonos munkahely megnevezése ne térjen el! Egységes rövidítés alkalmazható
• az absztraktot egyes szám, vagy többes szám 3. személyben írja! („A Szerző kimutatta, hogy… vagy a „Szerzők kimutatták, hogy…)
• Times New Roman betűtípus, 12 pontos betűméret, szimpla sorköz

• az összefoglaló ne tartalmazzon ábrát, táblázatot és irodalmi hivatkozások jelölését

• mindkét absztrakt típus kiegészíthető maximum 3 hivatkozással, ami nem számít bele a szavak megadott számába

 

Az absztraktok elkészítéséhez segédletként javasoljuk Kullmann Lajos professzor úr cikkének áttanulmányozását: Kullmann L, Belicza É, Kullmann T. Ajánlások kongresszusi absztraktok és előadások készítéséhez.

Rehabilitáció 2009;19(3):133-138.

 

POSZTERSZEKCIÓ

 

Útmutató az elektronikus poszterek készítéséhez

 

A Vándorgyűlésen elektronikus poszterek mutathatók be, tehát nem kell ezeket kinyomtatni. Sablon, illetve az álló monitoron történő bemutatáshoz szükséges pdf fájl elkészítéséhez segítség itt található: http://www.epostersystem.com/howto.htm

A poszter beküldése

A kész PDF állományt kérjük, küldje el a szalma@eqcongress.hu e-mail címre, legkésőbb 2023. szeptember 30-ig!

 

A korábbi évekhez hasonlóan mód lesz a poszterek mondanivalójának rövid ismertetésére 2-3 dia bemutatásával az előadótermekben.

A POSZTERVERSENY DÍJAZÁSA - A Vándorgyűlésen Társaságunk a legjobb 3 posztert díjazásban részesíti.

 

„VÁNDORGYŰLÉSRE ELŐADÁSSAL / POSZTERREL JELENTKEZŐ FIATAL TAGOK TÁMOGATÁSA”

Pályázati adatlap letölthető az alábbi linken:  

      http://www.rehab.hu/docview.aspx?r_id=3530393633

A támogatás célja: szponzorral nem rendelkező fiatal, előadással/poszterrel jelentkező társasági tagok vándorgyűlésen való részvételének a támogatása.

A támogatás feltétele: 

- az adott évben max. 35. életévét betöltő pályázó

- MRT tag

- az adott, ill. az azt megelőző évben, időben befizetett társasági tagdíj

- a Vándorgyűlésre első szerzőként absztrakt beküldése

Jelentkezés: titkarsag@rehab.hu-ra küldött E-mail-ben, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, az adott évben betöltött életkorát, és az absztrakt címét.

Jelentkezési határidő: a Vándorgyűlésre való absztrakt benyújtási határidő

A támogatás mértéke: 2-4 fő részére összesen max. 100.000 Ft, személyenként max. 50.000 Ft támogatás nyújtható

Támogatás elbírálása: a Tudományos Bizottság javaslatára az elnökség dönt 2-4 pályázó max. összesen 100.000 Ft összegű támogatásáról.

Elbírálási határidő: a Vándorgyűlésre beadott előadás/poszter elfogadásáról való értesítés időpontja.

Kapcsolat

Copyright © Expert Quality, Designed by Ferencz Mihály Design Studio
Assembled in Budapest, Hungary