KÉRDÉSE VAN? congress@eqcongress.hu +36 1 311 6687 |
VISSZA
ESEMÉNYEINK
 

Magyar Rehabilitációs Társaság XL. Vándorgyűlése és 2021 évi Továbbképző Tanfolyama

Kongresszus időpontja: 2021.10.07 - 2021.10.09
Regisztrációs határidő: 2021.02.22 - 2021.09.30
Absztrakt beküldési határidő: 2021.02.22 - 2021.06.06
Kezdőoldal
Regisztráció
Absztrakt beküldés
Program
Általános információk
Regisztrációs díjak
Technikai információk
A Vándorgyűlés fővédnöke, Tudományos Bizottság
Tudományos főtémák
Prezentációk bejelentése
Meghívó
Költségvállalói nyilatkozat
Szállás lehetőség
Jelentkezési lap (letölthető formátum)
Adatkezelési hozzájárulás
(letölthető formátum)

Prezentációk bejelentése

PREZENTÁCIÓK BEJELENTÉSE


A vándorgyűlés témáihoz előadások és poszterek jelenthetők be.
Az előadások és a poszterek összefoglalóját az alábbiak szerint fogadjuk:


Online felületen: Munkáját honlapunkon keresztül tudja feltölteni az Absztrakt beküldése menüpontban.
Határidő: 2021. május 31.


A prezentációk elfogadásáról a Tudományos Bizottság dönt és erről az érintettek külön értesítést kapnak.
Absztrakt besorolásról a visszaigazolást 2021. június 30-ig megküldjük e-mail-ben.
A Tudományos Bizottság fenntartja a jogot az előadás bejelentések poszterbemutatássá való átminősítésére, vagy fordítva.
A legjobb poszter prezentációk díjazásban részesülnek!

 

AZ ÖSSZEFOGLALÓK FORMAI KÖVETELMÉNYEI
A szerzőnek az absztrakt beadásakor jeleznie kell, hogy melyik főtémához gondolja sorolni a munkáját!

 

A Vándorgyűlésre kétféle absztrakttal lehet jelentkezni:

  • KUTATÓMUNKA ISMERTETÉSÉRE:

Kérjük, hogy az alábbi bekezdések felhasználásával szerkessze meg az összefoglalót!
BEVEZETÉS: - Problémafelvetés, a kutatás hátterének rövid ismertetése.
MÓDSZER: - A kutatás menetének, az alkalmazott módszereknek (ideértve a statisztikai feldolgozást is, ha volt ilyen), a bevont betegeknek a bemutatása.
EREDMÉNYEK: - A kutatás konkrét eredményeinek ismertetése kommentár nélkül.
KONKLÚZIÓ: - Az eredmények által alátámasztott, azokból levont következtetés.
HIVATKOZÁSOK: - Maximum 3 db, nem kötelező kitölteni, a szavak számába nem számít bele.

 

  • AZ ELŐBBI KATEGÓRIÁBA NEM BESOROLHATÓ MUNKÁK:

(például új módszerek, eszközök ismertetése, összefoglalók, áttekintő közlemények, stb.)  Kérjük, hogy az alábbi bekezdések felhasználásával szerkessze meg az összefoglalót!
(például új módszerek, eszközök ismertetése stb.):
BEVEZETÉS: - Problémafelvetés.
TÁRGYALÁS: - Az ismertetésre kerülő új módszer, eszköz stb. néhány mondatos leírása.
KONKLÚZIÓ: - Az előadás/poszter „üzenete”.
HIVATKOZÁSOK: - Maximum 3 db, nem kötelező kitölteni, a szavak számába nem számít bele.


Mivel az absztraktok nyomtatásban is meg fognak jelenni, így eljutnak olyanokhoz is, akik nem vesznek részt a Vándorgyűlésen, nem hallják az előadást, nem látják a posztert. Fontos, hogy az absztrakt önmagában is világosan közvetítse a szerző mondanivalóját és azt, hogy mindezt mire alapozta.


A Tudományos Bizottság nem tud elfogadni olyan összefoglalót, amely csak „beharangozó” és az előbbiek nem derülnek ki belőle egyértelműen.


Kérjük, hogy a bejelentett prezentáció összefoglalóit magyar nyelven, mindkét esetben maximum 250-350 szó terjedelemben – max. 3000 karakter (a cím és a szerzők neve, munkahelye nélkül), az alábbiak figyelembevételével készítse el:

  • az absztraktot minden esetben az előadó töltse fel és küldje be, azokat az előadást
  • bejelentő nevével azonosítjuk
  • a szerzői sorrendet az online felületen kell megadni
  • a szerzők-társszerzők teljes nevét írja ki
  • az azonos munkahelyeket kérjük egységesen megadni
  • az absztraktot egyes szám, vagy többes szám 3. személyben írja! („A Szerző kimutatta, hogy… vagy a „Szerzők kimutatták, hogy…)
  • az összefoglaló ne tartalmazzon ábrát, táblázatot és irodalmi hivatkozások jelölését
  • mindkét absztrakt típus kiegészíthető maximum 3 hivatkozással, ami nem számít bele a szavak megadott számába

Az absztraktok elkészítéséhez segédletként javasoljuk Kullmann Lajos professzor úr cikkének áttanulmányozását: Kullmann L, Belicza É, Kullmann T. Ajánlások kongresszusi absztraktok és előadások készítéséhez. Rehabilitáció 2009;19(3):133-138.

 

A Tudományos Bizottság fenntartja a jogot a szereplés módjának meghatározására.
Az előadásra történő jelentkezést, posztert csak kitöltött jelentkezési lappal együtt fogadja el.

 

 

 

POSZTERSZEKCIÓ


Útmutató az elektronikus poszterek készítéséhez.


A Vándorgyűlésen elektronikus poszterek mutathatók be, tehát nem kell ezeket kinyomtatni. Sablon, illetve az álló monitoron történő bemutatáshoz szükséges PDF fájl elkészítéséhez segítség itt található: http://www.epostersystem.com/howto.htm
 

A poszter beküldése: A kész PDF állományt kérjük, küldje el a szalma@eqcongress.hu e-mail címre, legkésőbb 2021. szeptember 30-ig!
 

A korábbi évekhez hasonlóan mód lesz a poszterek mondanivalójának rövid ismertetésére 2-3 dia bemutatásával az előadótermekben.


POSZTERVERSENY A VÁNDORGYŰLÉSEN!


A kategóriájában a Társaság versenyt hirdet, a legjobb három poszter díjazásban részesül: oklevél és könyv
„VÁNDORGYŰLÉSRE ELŐADÁSSAL / POSZTERREL JELENTKEZŐ FIATAL TAGOK TÁMOGATÁSA”

Pályázati adatlap letölthető az alábbi linken: http://www.rehab.hu/docview.aspx?r_id=3530393633
A támogatás célja: szponzorral nem rendelkező fiatal, előadással/poszterrel jelentkező társasági tagok vándorgyűlésen való részvételének a támogatása.

 

A támogatás feltétele:
- az adott évben max. 35. életévét betöltő pályázó
- MRT tag
- az adott, ill. az azt megelőző évben, időben befizetett társasági tagdíj
- a Vándorgyűlésre első szerzőként absztrakt beküldése


Jelentkezés: titkarsag@rehab.hu-ra küldött E-mail-ben, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, az adott évben betöltött életkorát, és az absztrakt címét.
Jelentkezési határidő: a Vándorgyűlésre való absztrakt benyújtási határidő
A támogatás mértéke: 2-4 fő részére összesen max. 100.000 Ft, személyenként max. 50.000 Ft támogatás nyújtható
Támogatás elbírálása: a Tudományos Bizottság javaslatára az elnökség dönt 2-4 pályázó max. összesen 100.000 Ft összegű támogatásáról.
Elbírálási határidő: a Vándorgyűlésre beadott előadás/poszter elfogadásáról való értesítés időpontja

Kapcsolat

Copyright © Expert Quality, Designed by Ferencz Mihály Design Studio
Assembled in Budapest, Hungary