KÉRDÉSE VAN? congress@eqcongress.hu +36 1 311 6687 |
VISSZA
ESEMÉNYEINK
 

Magyar Rehabilitációs Társaság XLI. Vándorgyűlése - 2022. évi Továbbképző Tanfolyama

Kongresszus időpontja: 2022.09.29 - 2022.10.01
Regisztrációs határidő: 2022.04.04 - 2022.09.25
Absztrakt beküldési határidő: 2022.04.04 - 2022.05.31
Kezdőoldal
Regisztráció
Absztrakt beküldés
Program
Adatkezelési hozzájárulás
(letölthető formátum)

Prezentációk bejelentése

A vándorgyűlés témáihoz előadások és poszterek jelenthetők be.

Az előadások és a poszterek összefoglalóját az alábbiak szerint fogadjuk:

 

Online felületen: Munkáját honlapunkon keresztül tudja feltölteni a Prezentációk bejelentése menüpontban.

A honlap elérhetősége: www.eqcongress.hu

Határidő: 2022. május 31.

 

A szerzőnek az absztrakt beadásakor jeleznie kell, hogy melyik főtémához gondolja sorolni a munkáját!

A prezentációk elfogadásáról a Tudományos Bizottság dönt és erről az érintettek külön értesítést kapnak.

Absztrakt besorolásról a visszaigazolást 2022. június 25-ig megküldjük e-mail-ben.

A Tudományos Bizottság fenntartja a jogot az előadás bejelentések poszter-prezentációvá való átminősítésére, vagy fordítva.

A legjobb poszter-prezentációk díjazásban részesülnek!

 

Az összefoglalók formai követelményei

A Vándorgyűlésre kétféle absztrakttal lehet jelentkezni.

 

Kutatómunka ismertetésére:

Kérjük, hogy az alábbi bekezdések felhasználásával szerkessze meg az összefoglalót!

BEVEZETÉS: - Problémafelvetés, a kutatás hátterének rövid ismertetése.

MÓDSZER: - A kutatás menetének, az alkalmazott módszereknek (ideértve a statisztikai feldolgozást is, ha volt ilyen), a bevont betegeknek a bemutatása.

EREDMÉNYEK: - A kutatás konkrét eredményeinek ismertetése kommentár nélkül.

KONKLÚZIÓ: - Az eredmények által alátámasztott, azokból levont következtetés.

HIVATKOZÁSOK: - Maximum 3 db, nem kötelező kitölteni, a szavak számába nem számít bele.
 

Az előbbi kategóriába nem besorolható munkák

(például új módszerek, eszközök ismertetése, összefoglalók, áttekintő közlemények stb.)

kérjük, hogy az alábbi bekezdések felhasználásával szerkessze meg az összefoglalót!

(például új módszerek, eszközök ismertetése stb.):

BEVEZETÉS: - Problémafelvetés.

TÁRGYALÁS: - Az ismertetésre kerülő új módszer, eszköz stb. néhány mondatos leírása.

KONKLÚZIÓ: - Az előadás/poszter „üzenete”.

HIVATKOZÁSOK: - Maximum 3 db, nem kötelező kitölteni, a szavak számába nem számít bele.

 

Mivel az absztraktok nyomtatásban is meg fognak jelenni, így eljutnak olyanokhoz is, akik nem vesznek részt a Vándorgyűlésen, nem hallják az előadást, nem látják a posztert. Fontos, hogy az absztrakt önmagában is világosan közvetítse a szerző mondanivalóját és azt, hogy mindezt mire alapozta.

 

A Tudományos Bizottság nem tud elfogadni olyan összefoglalót, amely csak „beharangozó” és az előbbiek nem derülnek ki belőle egyértelműen.

Kérjük, hogy a bejelentett prezentáció összefoglalóit magyar nyelven, mindkét esetben maximum 250-350 szó terjedelemben – max. 3000 karakter (a cím és a szerzők neve, munkahelye nélkül), az alábbiak figyelembevételével készítse el:

 

• az absztraktot minden esetben az előadó töltse fel és küldje be, azokat az előadást bejelentő nevével azonosítjuk

•  a szerzők felsorolásába a beküldő/előadó nevét is meg kell adni a szerzői sor szerint

• a szerzők-társszerzők teljes nevét írja ki
• több szerző/több munkahely: az azonos munkahely megnevezése ne térjen el! Egységes rövidítés alkalmazható
• az absztraktot egyes szám, vagy többes szám 3. személyben írja! („A Szerző kimutatta, hogy… vagy a „Szerzők kimutatták, hogy…)
• Times New Roman betűtípus, 12 pontos betűméret, szimpla sorköz

• az összefoglaló ne tartalmazzon ábrát, táblázatot és irodalmi hivatkozások jelölését

• mindkét absztrakt típus kiegészíthető maximum 3 hivatkozással, ami nem számít bele a szavak megadott számába

 

Az absztraktok elkészítéséhez segédletként javasoljuk Kullmann Lajos professzor úr cikkének áttanulmányozását: Kullmann L, Belicza É, Kullmann T. Ajánlások kongresszusi absztraktok és előadások készítéséhez.

Rehabilitáció 2009;19(3):133-138.

 

POSZTERSZEKCIÓ

 

Útmutató az elektronikus poszterek készítéséhez

 

A Vándorgyűlésen elektronikus poszterek mutathatók be, tehát nem kell ezeket kinyomtatni. Sablon, illetve az álló monitoron történő bemutatáshoz szükséges pdf fájl elkészítéséhez segítség itt található: http://www.epostersystem.com/howto.htm

A poszter beküldése

A kész PDF állományt kérjük, küldje el a szalma@eqcongress.hu e-mail címre, legkésőbb 2022. szeptember 16-ig!

 

A korábbi évekhez hasonlóan mód lesz a poszterek mondanivalójának rövid ismertetésére 2-3 dia bemutatásával az előadótermekben.
A POSZTERVERSENY DÍJAZÁSA - 
A Vándorgyűlésen Társaságunk a legjobb 3 posztert díjazásban részesíti.

 

„VÁNDORGYŰLÉSRE ELŐADÁSSAL / POSZTERREL JELENTKEZŐ FIATAL TAGOK TÁMOGATÁSA”

Pályázati adatlap letölthető az alábbi linken:  

      http://www.rehab.hu/docview.aspx?r_id=3530393633

A támogatás célja: szponzorral nem rendelkező fiatal, előadással/poszterrel jelentkező társasági tagok vándorgyűlésen való részvételének a támogatása.

A támogatás feltétele:

- az adott évben max. 35. életévét betöltő pályázó

- MRT tag

- az adott, ill. az azt megelőző évben, időben befizetett társasági tagdíj

- a Vándorgyűlésre első szerzőként absztrakt beküldése

Jelentkezés: titkarsag@rehab.hu-ra küldött E-mail-ben, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, az adott évben betöltött életkorát, és az absztrakt címét.

Jelentkezési határidő: a Vándorgyűlésre való absztrakt benyújtási határidő

A támogatás mértéke: 2-4 fő részére összesen max. 100.000 Ft, személyenként max. 50.000 Ft támogatás nyújtható

Támogatás elbírálása: a Tudományos Bizottság javaslatára az elnökség dönt 2-4 pályázó max. összesen 100.000 Ft összegű támogatásáról.

Elbírálási határidő: a Vándorgyűlésre beadott előadás/poszter elfogadásáról való értesítés időpontja.

Kapcsolat

Copyright © Expert Quality, Designed by Ferencz Mihály Design Studio
Assembled in Budapest, Hungary